2014-10-22

Ny VD och koncernchef i Volito

Ulf Liljedahl (född 1965) har utsetts till ny VD och Koncernchef i Volito och efterträder Johan Lundsgård som går i pension. Tillträdet kommer att ske den 1 mars 2015. Ulf Liljedahl är sedan 2011 CFO för Husqvarna Group.

Johan Lundsgård, VD 
johan.lundsgard@volito.se
+46 40-660 30 01 (direkt)
+46 70-347 19 19 (mobil)