Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö.

Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö. Verksamheten grundades 1991, ursprungligen inriktad på flygleasing. Företaget nådde snabbt framgångar varpå verksamheten breddades och Volito inledde en expansion.

Idag är Volito en starkt tillväxtorienterad koncern byggd på balanserat risktagande och långsiktighet. Verksamheten är indelad i tre diversifierade affärsområden: Fastigheter, Industri och Portföljinvesteringar, områden som var för sig utvecklar egna affärsenheter, affärssegment och dotterbolag.

Affärsområde Fastigheter består av Volito Fastigheter som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Malmöregionen. Verksamheten präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer med kunder och partners. Volito Fastigheter har kontinuerligt utvecklat sitt bestånd för att stärka sin närvaro i Malmöregionens mest attraktiva områden. I företagets målsättningar ingår att positionera Volito Fastigheter som ett av Malmös mest kända fastighetsbolag, och det bästa avseende förvaltning och kundrelationer.

Affärsområde Industri startar, förvärvar och utvecklar industrirelaterade verksamheter. Idag består affärsområde Industri av Volito Automation, en snabbt växande organisation inriktad på kunskapsintensiva bolag inom industriell automation. Volito Automation har på kort tid etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige, Finland och Norge, bestående av ett flertal dotterbolag inom hydrauliska lösningar.

Volito Automation står förberett för att starta ytterligare automationsinriktade verksamheter, inom områden som pneumatik, elektronik, styr- och reglerteknik samt robotteknik.

Inom affärsområde Portföljinvesteringar har Volito betydande delägarskap i såväl börsnoterade som onoterade bolag. Volito har en engagerad ägarfilosofi inriktad på stabil och långsiktig tillväxt. Koncernen strävar efter aktiva delägarskap med engagemang i bolagens styrelser.

Volito har en diversifierad portfölj med innehav i Peab AB (publ), Bulten AB (publ), EQT AB (publ), Annehem Fastigheter AB (publ) samt EQTs fonder.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med verksamhet i Europa, Asien och USA. Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på nordiska tillväxtregioner.

Nyheter

2023-07-06

Årsredovisning 2022

Volitos årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig.

Hela nyheten

Våra årsrapporter

Styrelse och ledning

Styrelse

Sittande från vänster: Ulf Liljedahl, VD och koncernchef, Karl-Axel Granlund, styrelseordförande, Lennart Blecher, styrelseledamot, Stående från vänster: Axel Granlund, styrelseledamot, Karl-Fredrik Granlund, styrelseledamot, Veronica Blecker, styrelsesuppleant, Peter Granlund, styrelseledamot

Ledning

Från vänster: Ulf Liljedahl, VD, Volito AB, Carin Bengtsson, CFO, Volito AB, Marie Persson, VD, Volito Fastigheter AB, Johan Frithiof, VD, Volito Industri AB

Kontaktpersoner

Ulf Liljedahl

VD och Koncernchef Volito AB

040-660 30 00 Skicka e-post

Carin Bengtsson

Ekonomichef Volito AB

040-660 30 14 Skicka e-post

Carin Billsten

Redovisningsekonom

040-660 30 08 Skicka e-post

Anita Camitz

Exekutiv assistent

040-660 30 21 Skicka e-post

Socialt ansvar

I över trettio år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksamheter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grundpelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.