Ditt hem för framgångsrika investeringar

Volito grundades 1991, ursprungligen inriktad på flygleasing. Företaget nådde snabbt framgångar varpå verksamheten breddades och Volito inledde en expansion.

Idag är Volito en starkt tillväxtorienterad koncern byggd på balanserat risktagande och långsiktighet. Verksamheten är indelad i tre diversifierande affärsområden: Fastigheter, Industri och Portföljinvesteringar.

Logotyp för Volito Fastigheter

Volito Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Malmöregionen.

Volito Industri logotyp

Volito Industri startar, förvärvar och utvecklar industrirelaterade verksamheter.

Volito Portföljinvesteringar logotyp

Inom affärsområde Portföljinvesteringar har Volito betydande delägarskap i börsnoterade bolag. Volito har en engagerad ägarfilosofi inriktad på stabil och långsiktig tillväxt. 

Över 30 år av socialt ansvarstagande

För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grundpelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.

Öresundsbron