2024-04-01

Volito har skänkt pengar till Sjöräddningssällskapet

Volito har under hösten 2023 skänkt pengar till Sjöräddningssällskapet Torekov.


 
Information till donatorer till ¨Torekov 12m båt¨
”Pusselbitarna faller på plats”


"Vi kan nu med glädje konstatera att vi med er hjälp lyckats säkra finansieringen av vår
nya räddningskryssare!
Återigen ett stort tack till de generösa bidragen. Våra frivilliga insatser runt Bjäres 
kuster och med Torekov som bas matchas genom era gåvor av en ny och toppmodern 
sjöräddningsbåt.
Det första, kritiska steget, är nu klart. Båten är beställd. Nu återstår mycket praktiskt
arbete och planering, till exempel specifikation av utrustning för båten. Vårt stormiga
Kattegatt ställer tuffa krav."