2016-12-07

Volito Automation förvärvar HINDAB

”Ett starkt tillskott i vår MRO-satsning!” Volito Automation har förvärvat 100 % av HINDAB, Hydraulik & Industriservice AB. Förvärvet är ett strategiskt led i gruppens satsningar på en rikstäckande MRO-organisation. Med förvärvet stärker Volito Automation sin närvaro och sitt erbjudande i Sveriges industritäta områden.

”Ett starkt tillskott i vår MRO-satsning!”

Volito Automation har förvärvat 100 % av HINDAB, Hydraulik & Industriservice AB. Förvärvet är ett strategiskt led i gruppens satsningar på en rikstäckande MRO-organisation. Med förvärvet stärker Volito Automation sin närvaro och sitt erbjudande i Sveriges industritäta områden.

Volito Automation startar, förvärvar och utvecklar företag inom industriell automation. Gruppen är organiserad i två affärssegment: HydX och HydSupply. HydX är inriktat på OEM och erbjuder nyförsäljning, produkt- och teknikutveckling samt konstruktion och tillverkning av hydrauliska lösningar. HydSupply är inriktat på MRO med fokus på kontinuerlig service, löpande underhåll, reparationer och optimering.

– Volito Automation befinner sig i en stark tillväxtfas, säger Thomas Larsson, VD för Volito Automation. Förvärvet av HINDAB är ett betydelsefullt tillskott i utvecklingen av vårt MRO-segment. HINDABs verksamheter håller mycket hög kvalitet och företaget har både långa och goda relationer till industrikunderna på det småländska höglandet.

HINDAB startades 1986 och har idag verksamheter i Nässjö, Tranås och Vetlanda. Företaget försörjer industri, lantbruk och skogsbruk med service och komponenter inom hydraulik, pneumatik, transmission och kullager.

– Vi ser stora och ömsesidiga möjligheter när vi förenar krafterna inom HydSupply och HINDAB. HINDAB stärker HydSupplys närvaro i Sveriges industritäta områden, och breddar vårt erbjudande, inte minst inom automationsområden vid sidan av hydrauliken. Våra kunder kan förvänta sig en inspirerande utveckling av våra produkter och tjänster, säger Thomas Larsson.

– Det är med stor stolthet vi kliver in i gruppen, säger Tomas Fyhr, VD på HINDAB. Som del av Volito Automation kan vi gemensamt fortsätta förädlingen av vår verksamhet – i synnerhet inom hydraulik där vi nu förstärker såväl utbudet av komponenter som vår spetskompetens inom service och underhåll.

Volito Automation är en snabbt växande organisation inriktad på kunskapsintensiva bolag inom industriell automation. Volito Automation har på kort tid etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige, Finland och Norge, bestående av ett flertal dotterbolag inom hydrauliska lösningar. Volito Automation står förberett för att starta ytterligare automationsinriktade verksamheter, inom områden som pneumatik, elektronik, styr- och reglerteknik samt robotteknik. Bakom satsningarna står Volito AB.

För mer information:
Thomas Larsson, VD Volito Automation
thomas.larsson@volitoautomation.se
+46 8 531 99 901 (direkt) +46 70 329 26 01 (mobil)

www.volitoautomation.se
www.hydsupply.se
www.hindab.se