2021-04-14
  • Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Konstverk av Carlos Capelán
Volitos årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig.

Vid årsskiftet uppgick Volitos justerade egna kapital till 4 521,6 MSEK, en ökning med 15,4 %. Under ett utmanande 2020 har Volito genomfört det första året av en ny expansionsplan med genomgående goda resultat. Volito har fortsatt sin transformation, ytterligare förfinat sin organisation och står förberett för vidare tillväxt.

Årsredovisningen finns att ladda hem här.