Tillbaka
2021-12-23

Volito donerar en miljon till forskning

Varje år drabbas ungefär 1 200–1 300 personer i Sverige av bukspottkörtelcancer. Sjukdomen är svårdiagnostiserad, upptäcks ofta i ett sent skede och riskerar bli den näst vanligaste orsaken till död i cancer. Det har länge saknats genombrott inom forskningen kring bukspottkörtelcancer men Roland Andersson och Daniel Ansari hoppas kunna vända utvecklingen med hjälp av en ny metod för tidig diagnostik.

 

– Vår forskning syftar till att hitta nya diagnostiska biomarkörer, proteiner, som kan upptäckas både i blodprov och i cancervävnad, säger Roland Andersson, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I framtiden hoppas vi enkelt kunna screena riskgrupper där traditionell diagnostik med olika sorters röntgen har svårt att identifiera sjukdomen.

 

– Bukspottkörtelcancer kan arta sig på en mängd olika sätt men med dagens tumörmarkör är det svårt att särskilja olika varianter. Med vår nya metod förväntar vi oss en betydligt mer specifik identifikation, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna till riktad och tumörspecifik behandling, säger Roland Andersson.