2016-04-11

Bosch Rexroth utser Volito Automation till ny partner

Bosch Rexroth har utsett Volito Automation till ny partner i Sverige. Samarbetet innebär att HydX, HydSupply, PF Hydraulik och Hydratech avsevärt stärker sina erbjudanden med både högkvalitativa komponenter och ett unikt kunnande från en av världens mest välrenommerade leverantörer.

– Vi knyter kontinuerligt till oss marknadens bästa entreprenörer, medarbetare och partners, säger Thomas Larsson, VD på Volito Automation. Bosch Rexroth är en av världens ledande leverantörer inom industriell automation och mobilhydraulik. Jag är övertygad om att samarbetet innebär en förstärkning av våra respektive positioner på marknaden.

Volito Automation har på kort tid blivit en respekterad aktör på den nordiska marknaden för industriell hydraulik, med stigande marknadsandelar och högt förtroendekapital. Det senaste året har gruppen stärkt sitt fokus på expansion ytterligare och söker nya möjligheter till förvärv och etableringar.

– Samarbetet med Bosch Rexroth är en betydelsefull del av vår expansionsplan, säger Thomas Larsson. Bosch Rexroth är väletablerat inom industrin och månar precis som Volito Automation om hög kvalitet i varje detalj.

– För oss är samarbetet en möjlighet att avsevärt bredda och spetsa våra produkter och tjänster, säger Thomas Larsson. Genom Volito Automation stärker Bosch Rexroth sin närvaro över hela landet. De får en stark partner med motsvarande krav på kompetens och kvalitet. Att samarbetet blivit möjligt ser vi som ett högt betyg för verksamheterna i våra dotterbolag.

Volito Automation förvärvar och startar företag inom industriell, mobil och marin hydraulik med ambitionen att bli marknadsledande i Norden. Bolagen i gruppen vilar på en värdegrund av framförhållning, långsiktig organisk tillväxt och starka relationer till både kunder och leverantörer. Bakom satsningarna står Volito AB.

För mer information:
Thomas Larsson, VD Volito Automation
thomas.larsson@volitoautomation.se
+46 8 531 99 901 (direkt)
+46 70 329 26 01 (mobil)
www.volitoautomation.se