2016-01-25

Volito Automation förvärvar – och utökar – PF Hydraulik

Volito Automation fortsätter sin nordiska expansion. Gruppen har förvärvat 100 % av PF Hydraulik i Borlänge. I samband med förvärvet rekryterades två meriterade tekniker som närmast kommer från PMC Hydraulics.

– Vi är oerhört glada att PF Hydraulik nu blivit en del av gruppen, säger Thomas Larsson, VD för Volito Automation. PF Hydraulik är ett välrenommerat företag och blir en betydelsefull del av vår expansion. Med sitt stora kunnande, sin långa erfarenhet och sina goda kundrelationer är PF Hydraulik ett typexempel på vad vi söker för att fortsätta utveckla vår organisation.

PF Hydraulik i Borlänge har ett stort antal trogna kunder inom mobil och industriell hydraulik, såväl i Dalarna som i övriga Sverige. Bolaget hade vid förvärvet 7 anställda och en omsättning på cirka 25 miljoner kronor. I samband med förvärvet rekryterades ytterligare två erfarna hydraultekniker, Patric Stenberg och Erik Jonsson. Båda kommer närmast från PMC Hydraulics i Borlänge.

– Företagets grundare, och tidigare ägare, VD Fredrik Ström, Sven-Erik Östlund och Karl-Ove Pettersson, kommer samtliga att fortsätta driva verksamheten vidare på sina nuvarande befattningar, säger Thomas Larsson. När vi söker nya bolag till gruppen är långsiktighet och engagemang viktiga beståndsdelar.

Verksamheten i PF Hydraulik är inriktad på eftermarknad, ombyggnad och installation inom mobil och industriell hydraulik. Företaget har haft en god utveckling sedan starten 2000.

Volito Automation har på kort tid blivit en respekterad aktör på den nordiska marknaden, med stigande marknadsandelar och högt förtroendekapital. Kontinuerligt knyter gruppen till sig marknadens bästa entreprenörer, medarbetare och partners. Gruppen består idag av sex bolag i Sverige, Finland och Norge.

Volito Automation förvärvar och startar företag inom industriell, mobil och marin hydraulik med ambitionen att bli marknadsledande i Norden. Bolagen i gruppen vilar på en värdegrund av framförhållning, långsiktig organisk tillväxt och starka relationer till både kunder och leverantörer. Bakom satsningarna står Volito AB.

Thomas Larsson, VD Volito Automation
thomas.larsson@volitoautomation.se
+46 8 531 99 901 (direkt)
+46 70 329 26 01 (mobil)
www.volitoautomation.se
www.pfhydraulik.se