Tillbaka
2015-09-17

Volito donerar till UNHCR

Som stöd för människor på flykt från våld och oroligheter donerar Volito AB en gåva om 250 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR.


 

Ulf Liljedahl, VD 
ulf.liljedahl@volito.se 
+46 40-660 30 01 (direkt) 
+46 70-606 74 42 (mobil)